Chirurgia i Implanty

Świadczymy usługi chirurgii i implantologii stomatologicznej.  W naszym gabinecie pracują specjaliści, którzy mają bogate doświadczenie w usuwaniu zębów oraz dbają o komfort Pacjenta podczas takiego zabiegu.

 

Co warto wiedzieć o leczeniu implantologicznym?

Implantologia stanowi alternatywne rozwiązanie dla lekarzy i Pacjenta wówczas, gdy konwencjonalna protetyka nie jest w stanie zapewnić pacjentowi swobodnego posługiwania się uzupełnieniami protetycznymi. Leczenie implantologiczne pojawiło się na progu XXI wieku – jest to stosunkowo nowa, ale już sprawdzona metoda, dająca szerokie możliwości rehabilitacji narządu żucia.

Implantologia znajduje pełne zastosowania w przypadkach tzw. braków skrzydłowych, braków pojedynczych zębów, a zwłaszcza gdy warunki anatomiczne nie pozwalają na uzyskanie prawidłowej stabilizacji protez, wykonanych metodami tradycyjnymi. Pozwala również na wykonanie mostów porcelanowych w przypadkach, w których bez zastosowania implantów można by było wykonać jedynie protezy ruchome. Należy bardzo dokładnie rozważyć możliwość zastosowania implantów, określić ewentualne miejsca ich osadzania oraz sposób rehabilitacji protetycznej. Każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie, co zdecydowanie zapewnia nasz gabinet.

 

Lekarka siedząca przy biurku

 

Co to jest implant i na czym polega zabieg wszczepiania implantów?

Implant jest to rodzaj tytanowej śruby wkręcanej w trakcie zabiegu operacyjnego do kości szczęki lub żuchwy, w miejsce utraconych zębów. Implanty wszczepia się w zdrową, wygojoną kość, a więc około pół roku od usunięcia zęba. Implant pełni rolę filaru protetycznego i daje możliwość oparcia na nim protezy. W zależności od ilości brakujących zębów, warunków anatomicznych i zgryzowych wprowadza się odpowiednią ilość implantów, warunkującą rodzaj uzupełnienia protetycznego. Na implantach można zatem umocować pojedyncze korony, mosty lub protezy całkowite pokrywające typu Overdenture. Całość tych uzupełnień określa się implantoprotetyką. Ostatecznego uzupełnienia protetycznego nie wykonuje się od razu. Należy odczekać kilka miesięcy, które są niezbędne, aby doszło do pełnego połączenia implantów z kością. Proces ten nazywa się osteointegracją. Dopiero wtedy można obciążyć implanty uzupełnieniem protetycznym. Na okres łączenia implantów z kością, pacjent otrzymuje uzupełnienia czasowe, pozwalające na normalne funkcjonowanie i chroniące miejsca wprowadzenia implantów.

 

Schemat wprowadzenia implantów

 1. Nacięcie śluzówki i wywiercenie otworu, aby umieścić implant w kości.
 2. Zaszycie błony śluzowej nad implantem. Po wykonaniu tej czynności następuje okres osteosyntezy implantu z kością – trwa on kilka miesięcy.
 3. Odsłonięcie implantu i przykręcenie śruby gojącej w celu odpowiedniego ukształtowania błony śluzowej wokół implantu i jej wygojenia się.
 4. Umieszczenie gotowej korony na implancie.

 

Przeciwwskazania do implantacji

Implantów nie stosuje się w przypadku występowania schorzeń ogólnych oraz zaburzeń miejscowych. Wśród głównych przeciwwskazań znajdują się:

 • osteoporoza,
 • zaawansowana choroba wieńcowa,
 • choroba reumatyczna,
 • cukrzyca,
 • nieprawidłowości w budowie anatomicznej,
 • zaawansowane zaniki wyrostków zębodołowych,
 • zaburzenia zgryzu,
 • zła higiena jamy ustnej,
 • palenie papierosów.

Leczenie implantologiczne można zastosować prawie u każdego pacjenta. Dzięki postępowi odtwórczych metod chirurgicznych, które zapewniają możliwości poprawy zgryzu metodami ortodontycznymi, znacznie zmniejsza się lista przeciwwskazań do zabiegu implantacji.